Dzisiejsza data:

1046 - Do Krakowa przybył Aron "arcybiskup polski", stał się metropolitą Polski i za swą siedzibę obrał Kraków.