Dzisiejsza data:

4 lipca 1371 - Elżbieta królowa węgierska i polska powtarza i potwierdza poniższy dokument: 1320, 13 maja – 1332, 2 maja, Władysław [Łokietek] król polski zwalnia kupców lubelskich od opłat celnych w całym państwie.