Dzisiejsza data:

Wiek XIV

1301 - 1325

1301 - Rozpoczyna się najstarsza krakowska księga miejska.

1302 - Na Rynku, u wylotu ulicy Brackiej, zbudowana została miejska waga (Waga Wielka do ważenia ołowiu i miedzi).

1303 III 25 - Papież Bonifacy VII zatwierdził kościołowi krakowskiemu wszystkie uzyskane dawniej prawa jak i nadania króla Wacława II na salinach krakowskich oraz na Iłży i Tarczku.

1304 IV 16 - Wzmiankowane są kościoły św. Andrzeja i św. Marcina, jako położone na przedmieściach Krakowa.

1304

- W księgach miejskich wzmiankowana jest ulica Żydowska (dzisiejsza ulica św. Anny).

- Poświadczony jest młyn wodny (tzw. młyn piaseczny) w okolicy kościoła św. Mikołaja.

- Łokietek zajął Wiślicę i stamtąd bezskutecznie próbował atakować Kraków.

1305 V 9 - Kalendarz katedry krakowskiej informuje o pożarze miasta. Spłonęła również katedra i zamek na Wzgórzu Wawelskim. Wiatr przeniósł ogień z płonącego na ulicy Grodzkiej kościoła Wszystkich Świętych.

1306 IX 1 - Władysław Łokietek zajął Kraków.

1306 IX 2 - Łokietek zatwierdził biskupstwu krakowskiemu jego prawa i nadał Chęciny.

1306 IX 12 - Łokietek udzielił mieszczaństwu krakowskiemu przywileje handlowe i podatkowe i nadał gminie miejskiej prawo składu na miedź.

1306

- W księdze miejskiej pojawiają się informacje o kościele św. Krzyża oraz grupie zawodowej kramarzy.

- Przed sądem duchownym rozpoczął się proces biskupa Jana Muskaty o prześladowanie Polaków w czasie panowania czeskiego.

1308

- Na terenie Krakowa poświadczone są w obiegu grosze.

- Wzmiankowane są kościoły i ulice św. Szczepana (Stefana) i św. Jana oraz ulice Dominikańska i Grodzka.

1309 - Poświadczona jest ulica Szewska.

1310 II 22 - Książę mazowiecki Bolesław nadał kupcom krakowskim przywilej uczęszczania z towarem na teren jego władztwa, lądem lub wodą.

1310 XII 15 - Spór między klaryskami ze Starego Sącza a mieszczanami krakowskimi, w sprawie poboru ceł od prowadzących handel z Węgrami, Władysław ks. krakowski i sandomierski, rozstrzyga na korzyść tych ostatnich.

1310

- Pierwsze wzmianki o bramach Szewskiej i Wiślnej (Wodnej).

- W zapisce Rady Miejskiej znajdujemy najstarszą wiadomość o krakowskich jarmarkach czyli dorocznych targach.

1311 V - Wybuchł bunt mieszczaństwa pod wodzą wójta Albrechta.

1311 - W księdze miejskiej znajdujemy najstarszą wzmiankę o bramie Sławkowskiej i o murze miejskim przy kościele św. Krzyża.

1312 IV - Do Krakowa przybył Bolko Opolski.

1312 V 5 - Na roczną kadencję wybrano rajców i ławników, przeważnie przeciwników Łokietka.

1312 VI - Bolko opuścił Kraków, udając się do Opola, dokąd zabrał uwięzionego przez siebie przywódcę powstania wójta Alberta.

1312

- Łokietek po złamaniu buntu ograniczył znaczenie mieszczaństwa niemieckiego w mieście, wprowadził łacinę zamiast niemieckiego w księgach miejskich, zniósł wójtostwo dziedziczne.

- Łokietek cofnął miastu przywileje z 1306 roku.

- Wzmianka o budowie dalszych młynów nad Rudawą i o powstaniu słodowni.

1314 - Wzmiankowany jest prywatny młyn nad rzeką Prądnik.

1315 V 24 - Łokietek nadał miastu funkcjonujący w rejonie Wawelu przewóz monarszy, z którego dochód miał być obrócony na budowę mostu.

1316 - Pierwsza wzmianka o ratuszu w Krakowie.

1317 - Od tego roku w księgach miejskich pojawia się urząd landwójta (advocatus provincialis).

1318 - Poświadczona jest fosa przy bramie Szewskiej.

1319 VII 22 - Spytko, kasztelan wiślicki, dokonał "z polecenia księcia", przy udziale starej Rady, "wyboru" rajców.

1320 I 20 - Odbyła się koronacja Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi.

1320 VI 11 - Królowa Jadwiga nadała mieszczanom krakowskim zwolnienie od ceł w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej na komorach celnych, z których dochód jej przysługiwał.

1320 VIII 17 - Łokietek potwierdził zwolnienie od ceł mieszczan krakowskich przez Leszka Czarnego.

1320 VIII 27 - Kupcy krakowscy uzyskali od księcia włodzimierskiego Andrzeja prawo handlu w jego państwie i określenie obowiązujących ich ceł.

1320

- Jan Nanker został następcą zmarłego biskupa Jana Muskaty.

- Biskup Nanker rozpoczął budowę nowej katedry na Wawelu.

1321

- W księdze miejskiej pojawiają się nazwy Wysokie Miasto (prawdopodobnie Kleparz) i Nowe Miasto (Okół lub może Kazimierz).

- Poświadczona jest brama Mikołajska.

1322 V 11 - Sąd ziemski przysądził kapitule krakowskiej wieś Bawół (jej grunty weszły później w obręb miasta Kazimierza).

1322 V 31 - Biskup Nanker ufundował w katedrze kaplicę św. Małgorzaty.

1322 VII 5 - Papież Jan XXII polecił dziekanowi katedry gnieźnieńskiej rozsądzić spór miedzy biskupem Nankierem i opatem tynieckim o Biecz.

1323 I 21 - Mikołaj wójt i rajcy miasta Sącza ogłaszają układ z rajcami i mieszczanami krakowskimi, w sprawie zniżenia dla Sącza cła od postawów sukna, zawarty za pośrednictwem Spytka wojewody krakowskiego.

1323 V 10 - Wojewoda sandomierski Tomisław zwolnił z ceł mieszczan krakowskich w ziemi sandomierskiej.

1323 XII 31 - Wójt Gerssius, na polecenie króla, wyznaczył ławników na rok 1324.

1324 II 25 - Umowa handlowa Krakowa z Koszycami.

1325 IV 26 - Arcybiskup gnieźnieński, w sporze między biskupami płockim, włocławskim i poznańskim z jednej strony a biskupem krakowskim z drugiej o pierwsze miejsce przy arcybiskupie, potwierdził, że zgodnie z dawniejszymi bullami papieskimi przysługuje ono biskupowi krakowskiemu.

1325 IV 30 - W Krakowie odbył się chrzest księżniczki litewskiej Aldony.

1325 X 16 - W obecności wszystkich książąt polskich odbył się ślub Kazimierza z Aldoną.