Aby znaleźć konkretną datę należy wpisać datę w formacie:

RRRR - wszystkie daty w danym roku 

MM - wszystkie daty w podanym miesiącu

RRRR MM DD - wydarzenia w podanym dniu

gdzie: 

RRRR - przybiera wartości 1000-2010

MM - przybiera wartości 01-12 

DD - przybiera wartości 01-31