Działo się 12 sierpnia:

1600 - Biskup Bernard Maciejowski odbył uroczysty ingres.

1733 - Magistrat zawiadamiał pospólstwo, że do Krakowa zmierza kondukt z prochami zmarłych monarchów: Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery oraz Augusta III. Zarządzono uroczyste powitanie królewskich szczątków.

1884 - Krakowskie Towarzystwo Telefonów otrzymało zgodę na instalację pierwszych telefonów.

1928 - "Ilustrowany Kurier Codzienny" rozpoczął przyjmowanie subskrypcji na zbiorową pracę Dziesięciolecie Polski Odrodzonej.

1939 - Uruchomiono linię tramwajową na trasie: Wawel - ulica św. Gertrudy - Osiedle Oficerskie.

1945 - Rozpoczęła się trwająca do 15 sierpnia odprawa kierownictwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, pułkowników: Jana Rzepeckiego, Antoniego Sanojcy, Franciszka Niepokólczyckiego i Ludwika Muzyczki, na której przystąpiono do powołania organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN).

2007 - Zakończył się VIII Festiwal Cracovia Danza, trwał od 5 sierpnia.

18 marca 1241 - W bitwie pod Chmielnikiem rycerstwo krakowskie i sandomierskie poniosło klęskę z Tatarami.

Aby znaleźć konkretną datę należy wpisać datę w formacie:

RRRR - wszystkie daty w danym roku 

MM - wszystkie daty w podanym miesiącu

RRRR MM DD - wydarzenia w podanym dniu

gdzie: 

RRRR - przybiera wartości 1000-2010

MM - przybiera wartości 01-12 

DD - przybiera wartości 01-31