Działo się 1 lipca:

1588 - Na Rynku spalono niejakiego Zakrzewskiego, który dokonał morderstwa w kościele Karmelitów na Piasku.

1624 - Komisja królewska odniosła się pozytywnie do postulatów pospólstwa związanych z płaceniem podatków.

1812 - Gazeta Krakowska ogłosiła manifest cesarza Napoleona z 22 czerwca o rozpoczęciu wojny z Rosją ("drugiej wojny polskiej")

1853 - Rada Miejska został rozwiązana na mocy rozporządzenia cesarskiego. Utworzono tymczasowy magistrat z burmistrzem, podległy Komisji Gubernialnej oraz Wydział Miejski. Burmistrzem miasta został Fryderyk Tobiaszek. Językiem urzędowym został język niemiecki.

1866 - Ukazał się pierwszy zeszyt „Przeglądu Polskiego”, wydawanego przez młodych konserwatystów, w tym Józefa Szujskiego, Stanisława Tarnowskiego, Stanisława Koźmiana, Ludwika Wodzickiego. Redaktorem był formalnie hr. Jerzy Mycielski, profesor historii sztuki.

1870 - Została otwarta księgarnia Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego, która przez lata miała siedzibę przy Rynku Głównym 30.

1905

- W teatrzyku letnim Parku Krakowskiego rozpoczęła występy operetka lwowska.

- Rozpoczął obrady zjazd naukowy zorganizowany przez Akademię Umiejętności w 400. rocznicę urodzin Mikołaja Reja.

1915 - Włączenie "królewskiego wolnego miasta Podgórza" do Krakowa.

1919 - Rozpoczął się strajk drukarzy, do 10 lipca miasto pozbawione zostało prasy.

1925 - Wielka powódź na południu Polski - w Krakowie poziom wody w Wiśle wzrósł o ponad 6 metrów powyżej normy bezpieczeństwa. Woda zalała większość dróg i pól na Zakrzówku, Ludwinowie i Dębnikach. Błonia przekształciły się w olbrzymie jezioro, po którym można było pływać łódkami.

1941 - Aresztowania w ZWZ spowodowały rozwiązanie Obszaru Krakowskiego.

1942 - Przy ulicy Wielickiej zamordowano 11 Polaków.

1943 - Niemcy wprowadzili blokadę miasta.

1972 - Premiera Kawalera księżycowego Mariana Niżyńskiego, przygotowana przez Teatr Rozmaitości, uświetniła otwarcie odrestaurowanego Barbakanu.

1975 - "Gazeta Krakowska" zmieniła nazwę na "Gazeta Południowa".

1980 - Ośrodek Kultury i Informacji NRD otrzymał nową siedzibę przy ulicy Stolarskiej.

1981 - W Krakowie przebywał Lech Wałęsa.

18 marca 1241 - W bitwie pod Chmielnikiem rycerstwo krakowskie i sandomierskie poniosło klęskę z Tatarami.

Aby znaleźć konkretną datę należy wpisać datę w formacie:

RRRR - wszystkie daty w danym roku 

MM - wszystkie daty w podanym miesiącu

RRRR MM DD - wydarzenia w podanym dniu

gdzie: 

RRRR - przybiera wartości 1000-2010

MM - przybiera wartości 01-12 

DD - przybiera wartości 01-31