Dzisiejsza data:

Przywileje Krakowa

Właśnie w okresie rozbicia dzielnicowego Kraków otrzymał najważniejsze przywileje będące podstawą jego zbliżającej się świetności. W 1286 Leszek Czarny wyraził zgodę na otoczenie miasta murami,


Fot. 21. Pozostałości starych murów obronnych w rejonie dawnej Bramy Rzeźniczej,
Kraków, przełom XIII/XIV wieku

   w 1306 Władysław Łokietek nadał Krakowowi niezwykle ważny przywilej handlowy – Prawo Składu. Największą jednak zdobyczą Krakowa był nadany w 1257 przez Bolesława Wstydliwego rozległy przywilej lokacyjny.
            Data wydania tego dokumentu otwiera nową epokę w dziejach miasta. Lokacja Krakowa była w gruncie rzeczy szeroką reformą ustrojową i prawną, wzorowaną na ustroju niemieckiego miasta Magdeburg. Kraków otrzymał znakomite podstawy dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz zalążki instytucji samorządowych. Stworzone zostały mechanizmy zachęcające do osiedlania się w mieście przybyszów z zachodu oraz do inwestowania przez nich gotówki w dochodowe przedsięwzięcia rzemieślnicze i handlowe. Z inicjatywy księcia Kraków otrzymał wielki dom handlowy – Sukiennice.

Fot. 22. Sukiennice, hala główna na parterze, pierwotnie miejsce handlu suknem, XIII - XVI w.

Całe miasto zostało przebudowane wg nowego planu. Powstaje regularna sieć ulic przecinających się pod kątem prostym, stanowiących łatwą podstawę dla wytyczania działek budowlanych. Na środku miasta wytyczono ogromny Rynek (200x200 m),

Fot. 23. Rynek Główny, widok z Wieży Mariackiej

  który był największym placem miejskim średniowiecznej Europy. Ogrom krakowskiego rynku daleko przekraczał potrzeby mieszkańców miasta, których liczba nie dochodziła w momencie lokacji do 3000 osób. W inwestycji tej widać dalekowzroczny zamysł księcia, aby uczynić z Krakowa pierwszorzędne centrum handlowe Europy.